Semsveien / Strøket

Semsveien ut fra Asker sentrum lå uforandret til midten av 50-åra med forretningsgården Varden som enslig svale nærmest Askerelva. Langs denne veien lå det tre villaeiendommer på rekke med tilliggende frukthager, bygget i forskjellige stilarter etter årgangen på villaene.

Semsveien / Strøket

Baker Martin Hoels villa i Sensveien, ca. 1925

Semsveien/Strøket - fra villavei til forretningsstrøk

Men så begynte det å skje store endringer i Semsveien, og det startet med Tandbergeiendommen som lå nærmest sentrum. Eiendommen ble bygget av Edvard Tandberg (ansatt ved jernbanen) i 1900. Etter hans død overtok sønnen Olav Tandberg i 1936. Etter krigen fant Olav ut at eiendommen burde kunne utnyttes til mer enn fruktdyrking, og startet da i 1954 med oppføring av en kombinert  bolig og forretningseiendom ned mot Semsveien. Denne sto ferdig i 1955. Den gamle trevillaen ble revet, og Olav med familie flyttet ned i annen etasje i den nye gården. Forretningsdelen ble leiet ut til forskjellige forretninger.

Den første som flyttet inn var familien Aslaksen som i mange år hadde hatt sin kiosk stående i hagen hos Tandberg, der den nye gården nå var kommet. Kiosken fikk det lokalet der gullsmed Hellmann i dag har sin forretning. Så flyttet bl.a. Asker farvehandel inn etter å ha mistet sitt lokale i den gamle meierigården som ble revet samme år. Eiendommen går i dag  under navnet Tandberggården med adresse Strøket 5. Gården eies av avdøde Olav Tandbergs sønn Gunnar, bosatt i Lier. Tandberg hadde så stor tomt at han i 1958 solgte en del av denne til  herrene Hans Bauer (tidligere Sentrumsgården), Roar Hellum (tidligere Vestheimgården) og murmester Per Fossum. Disse bygget sammen en forretningsgård med butikklokaler og kontorer, og flyttet selv sine virksomheter inn i gården sammen med andre leietakere. Gården sto ferdig i 1962 og har i dag betegnelsen Forretningsgården, Strøket 7.

Den neste villaen ble bygget i 1923 av bakermester Martin Hoel. Han hadde tidligere vært bakermester hos Wilhelm Hanevold og bosatt med sin store familie over bakeriet i Hanevoldgården. I sin nye villa innredet Hoel et bakeri i kjelleren og benyttet en del av villaens første etasje til bakerutsalg og konditori. Han betjente selv bakeriet og hans kone utsalget og konditoriet. Fruen var en hyggelig gammel dame, og konditoriet var alltid et populært møtested. Utsalget holdt også åpent på søndager. Virksomheten opphørte i slutten av 30-årene, like før krigen kom.

Nevnes må også at Karl Sigernes, senere eier av Varden, tok sitt svennebrev hos Hoel. Martin Hoel som hadde flere sønner knyttet til idretten i Asker, var selv en ivrig fotballtilhenger. Han var i mange år benyttet som fast billettør ved skiklubbens kamper på den gamle idrettsplassen, og møtte trofast opp på alle kamper, lett kjennelig med sin lille flisekurv på armen til billetter og vekslepenger.

Hoelgården ble kjøpt av forsikringsselskapet Brage/Fram i 1964 og revet året etter. Selskapet bygget så sin forretningsgård som sto ferdig til innflytting i 1966. Gården ble raskt fylt opp av forretninger og kontorer, bl.a. hadde ligningsvesenet sine kontorer der i mange år og likeså budstikka. Bokhandelen flyttet over fra den gamle Sentrumsgården og musikkhandelen fra Rypegården. Forsikringsgården har adresse Strøket 9.

Den siste av den gamle trehusbebyggelsen var skreddermester Bernhard Hansens villa, bygget i 1933. Foruten familieleilighet innredet skreddermesteren en del av husets første etasje til verksted for sin virksomhet. Han var av de gamle mestere som satt på bordet og sydde sine dresser. Han var ellers godt assistert av sin kone på verkstedet. Kundekretsen var fra hele bygda, og Hansen hadde blant sine kunder kjente størrelser som forfatter Johan Bojer og billedhugger Dyre Vaa. Da Hansen døde i 1971 ble det slutt på virksomheten.

Utover i 70-åra fremsto planene om utbygging av trekantområdet mellom Gamle Drammensvei, Kirkeveien (nå Knut Askers vei) og Semsveien (nå Strøket). Dette var et jordbruksområde tilhørende Østre Asker gård, og kommunen startet opp forhandlinger med eieren, frk. Randi Asker, om kjøp ar arealet. Etter at handelen var i orden, startet gravearbeidet opp i 1979 på dette området som fikk navnet ”Trekanten”. Hansens villa var i mellomtiden blitt ekspropriert av kommunen, etter at stedet var fraflyttet. Huset ble ennå stående et par år etter at gravearbeidet var begynt, og tjente som arbeidsbrakke, men så var det slutt for den siste gamle trehusbebyggelse.

Byggearbeidet på Trekanten har pågått senere i alle år, og er enda ikke avsluttet. Nedre torv er betegnet med Strøket 11. For å få en helhet i den tidligere Semsveien må en ta med bebyggelsen på motsatt side. Her kom Asker sparebanks tilbygg i 1959 hvor Asker apotek flyttet inn etter mangeårig opphold i den gamle apotekergården. Adressen er Strøket 6.

Samtidig med Tandberggården bygget Asker meieri sin forretningsgård nr. to, og denne var innflytningsklar i 1956. her flyttet politiet inn etter tidligere opphold på sydsiden av Asker sentrum. Den første sjefen på politistasjonen var den kjente fotballspiller og trener Kristian ”Svarten” Henriksen. Hit flyttet også Asker lensmannskontor og Asker elektriske (Fagerli). Sistnevnte fra tidligere opphold i Eriksengården. Gårdens adresse er Strøket 8.

Vardengården danner så slutten på Strøket. Denne gården får sin egen omtale.

Skrevet av Alf "Bassen" Andersen. Trykket i Budstikka, 19.11.1998