Elvelygården

Da Aksel og Lina Eriksen like etter århundreskiftet kjøpte tomt i Asker sentrum av Hans J. Fusdahl, fulgte det også med i handelen en tomt på vestsiden av Askerelva. Tomten grenset inn til Hagaløkka gård, der trygdekassegården nå ligger, og ble betegnet med navnet ”Ekely”.

Elvelygården

E 18 midt på bildet. Drammensveien i forgrunnen. Vi ser Elvelygården, Trygdekassen og Lenken til venstre for Drammensveien.

Fra bensinstasjon til forretningsgård

Tomten var vel fra først av nærmest verdiløs og ble derfor i mange år benyttet til fyllplass.  Dette bevirket at stedet fikk et høydenivå slik at det gikk klar av oversvømmelser fra Askerelva og ble derfor et brukbart tomteareal. Den første bebyggelsen på tomten var en bensinstasjon.  Ellers hadde pinsemenigheten sitt misjonstelt plassert der på sommertiden i mange år.

Tidlig i 30-årene startet Kristian Stuvik og Jens Jørgensen sitt firma Asker Bensinstasjon A/S og utvidet stasjonen etter hvert med service- og vaskehall.  Jørgensen (far til Askers kjente alpinister fra 50-åra, Dagny og Inger Jørgensen) kjøpte ut sin kollega Stuvik i 1937 og drev senere alene.  Han hadde leiekontrakt med tomteeierne Eva og Erik Rype (datter og svigersønn av fam. Eriksen) og betalte kr. 1.000,- pr. år. i leieavgift.

Da krigen kom, ble det fort slutt på bensin og de få yrkesbiler som fortsatt måtte opprettholde sin virksomhet, ble bygget om for bruk av annet drivstoff, nemlig knott.  Jens kontaktet da de forskjellige produksjonssteder for knott og sto for videresalg til bileierne.  Service- og vaskehallen ble benyttet som lager for knotten.  Denne virksomheten kastet ikke så mye av seg og Jens måtte finne seg en ny jobb ved siden av knottsalget.  Kretssykekassen, som det den gang het, hadde skaffet sykebil for Askerbygda og Jens fikk fast jobb som sykebilsjåfør i krigsårene.  Denne bilen fikk da den nødvendige kvote av bensin til sitt bruk.

Etter krigen ble det full virksomhet igjen på bensinstasjonen, som ca. 30 års drift ble avsluttet i 1963. Etter at Rypegården var bygget ferdig i 1961, framkom planer om å bygge en tilsvarende forretningsgård på ”Ekely”- tomten.  Planene tok form i 1963 og Jørgensen ble kjøpt ut og den gamle bensinstasjonen ble revet samme år. Byggingen av ny gård ble påbegynt i 1964 av firma Sinding Larsen & Rønne i samarbeide med Erik Rype.  Gården sto ferdig i 1965 slik vi ser den i dag under navnet ”Elvelygården”, Kirkeveien 220.  Elvelygården huser forretninger av forskjellige slag og har leiligheter i annen etg.

Bensinstasjonen ble overtatt av bensinselskapet Shell og den nye stasjonen ble bygget i tilknytning til forretningsgården.  Harry Michaelsen, som tidligere hadde arbeidet hos Jørgensen, ble den første bestyrer av den nye stasjonen.  I dag er bensinstasjonen gjort om til utleieforretning for biler.  Det er litt rart å tenke på at det i sin tid var 4 bensinstasjoner i Asker sentrum, i dag er det ingen.

Når vi er i dette området av Asker sentrum, kommer en ikke utenom en liten kafe som lå på den andre siden av Drammensveien (nå Kirkeveien), nemlig kafe ”Vesleheim”.  Stedet var eiet av Eugenie og Jørgen Fusdahl og bebodd av familien Aronsen.  Aronsen hadde foruten kafeen alt salg av is, pølser m.v. på alle fotballkamper på den gamle fortballbanen til skiklubben,  bygget i 1925.  På sommertid hadde han det tilsvarende salg om lørdags- og søndagskveldene ved klubbens marked med ”dans på sletta”.

Aronsen var også trofast med sin pølsevogn om kveldene i sentrum ellers i året.  Han hadde på sin pølsevogn påmontert en fjøslykt og gikk derfor populært under navnet ”Lyktemannen”.  Aronsen med sin pølsevogn hadde nok ikke passet inn i dagens travle sentrum med all sin biltrafikk. ”Vesleheim” er for lengst borte. Tomten eies i dag av Asker kommune og tjener som fotballbane.

Artikkelen er skrevet av Alf "Bassen" Andersen og ble trykket i Budstikka