Asker kommunale bad

En gammel og velkjent bygning i Asker sentrum er i disse dager blitt revet, nemlig Asker Sparebanks sidebygning på nordsiden.

Asker kommunale bad

Tidligere Asker kommunale bad rives, 2002. Foto: Jon Stenseng

Asker Sparebank sto ferdig i 1934 som det første bygg i murstein i Asker sentrum. I bakgården ble det oppført et kombinert garasje- og boligbygg med leilighet for bankens vaktmesterfamilie. I dette bygget innredet så Asker kommune bygdas første kommunale bad, tatt i bruk i 1935. Bygget huset ellers bl.a. Asker trygdekasses sykebil og kommunens første fysikalske institutt.

I 30-åra var det svært få privatboliger som hadde innlagt bad og WC, så det kommunale badet var en stor nyhet i bygda og et meget populært sted.  Badet ble i alle år betjent av bankens vaktmesterpar Sverre og Rebekka Karlsen og det var faktisk i drift helt til 1963. Badet inneholdt tre stk. karbad, dusjer og dampbad.  Sistnevnte var ikke bygget som nåtidens badstuer og hadde derfor betegnelsen dampbad.  Til disse alternative bademuligheter var det, foruten venterom, seks stk. avkledningsrom.

Badet var åpent i vinterhalvåret, 8-9 måneder, og familien Karlsens datter, fru Aase Gimle, forteller at åpningsdagene var torsdager fra kl. 14 til 18 for damer og kl. 18 til 21 for herrer. Badet var åpent både for barn og voksne. Fredager var det åpent for damer og pikebarn fra kl. 18 til 21 og lørdager for herrer og guttebarn fra kl. 18 til 21.  Badets herreside ble betjent av Karlsen og damesiden av fru Karlsen. Fru Gimle var ikke helt sikker på inngangsbilletten, men mente å huske av den var kr. 0,50 for barn og kr. 1,- for voksne.

Særlig under krigen var badet et meget populært samlingssted hvor krigens gang var det vanlige samtaleemnet.  Vaktmesterparet var ikke så nøye på tiden og mange ganger gikk nok samlingene på badet langt over stengetiden. Mange av den eldre generasjon i Askerbygda vil minnes med glede det sosiale samværet på bygdas første kommunale bad.

I byggets underetasje var det foruten fyranlegg lokaler for Asker Farvebåndfabrikk i mange år, og nå helt til rivingen fant sted, har lokalet vært benyttet som sykkelverksted.

Artikkelen er skrevet av Alf "Bassen" Andersen. Trykket i Budstikka