Bilder

Bibliotekets bildesamling inneholder ca. 7000 bilder fra Asker. 3600 bilder er digitalisert og søkbare i basen. Du kan se bildene fra den lokale fotokonkurransen ved å søke på “Asker anno 2016”.

Bilder i kart

Et utvalg av bildene kan også ses i kartvisningen nedenfor. I første omgang er det bygninger i Asker sentrum som registreres i kartvisning. På sikt vil også flere lokasjoner i Asker bli registrert her.

Digitalisering av Askerbilder

Biblioteket har ca. 7000 bilder i arkivet som ikke er digitalisert. Arbeidet med å skanne disse og gjøre de søkbare i basen er i gang. På denne siden presenteres noen av bildene med kommentarer. Det blir bilder av både nær og fjern fortid med Asker som fellesnevner.  

Her kan du søke etter bilder i hele bildebasen.

Bruk av bilder

Hvis du ønsker å bestille kopier tilbyr vi digitaliserte bilder som jpg.filer. Dette gjelder bare bildene som Asker bibliotek har rettighetene til. Dersom det ikke står noe spesielt om copyright er det biblioteket som har rettighetene. Skal bildet brukes i kommersiell sammenheng må det betales arkivavgift.

Ta kontakt med Aleksander Kristung, e-post: aleksander.kristung@asker.kommune.no eller tlf. 66 90 96 73.

Asker bibliotek ønsker stadig å utvide samlingen. Ta gjerne kontakt dersom du har bilder fra Asker som du tror vil være av interesse for ettertiden.