Vi anbefaler

Bøker barn

Bøker ungdom

Bøker voksne

Film

Aktuelt

Er du hjemme i vinterferien?

av Elisabeth Gran | 17.02 2017

I vinterferien skjer det masse gøy for barn på biblioteket. Det er tegnekurs mandag til torsdag og barnefilm mandag til lørdag. Lørdag kan du også lage fastelavensris - og i Heggedal kan du bygge med lego. Kom innom da vel! Les mer

Er du hjemme i vinterferien?

Nytt i biblioteket

Lokal historie

 • Det gamle Asker

  På slutten av 1990-tallet presenterte Budstikka en rekke artikler om det gamle Asker, skrevet av Alf “Bassen” Andersen. Artiklene kan leses her.

  Les mer

  Det gamle Asker

  Alf “Bassen” Andersen

 • "Det glade hjørnet"

  Dagens ungdommer samtaler stort sett via mobiltelefoner, og i radio og fjernsyn finner vi samtaleprogrammer under begrepet talkshow. Begge deler fortoner seg vanskelig å ta del i for den eldre generasjon.

  Les mer

  “Det glade hjørnet” anno 1937

 • 1. mai

  I dagens velferdssamfunn og med den mikroskopiske forskjellen på de politiske partier, blir den årlige 1. maifeiringen som regel en tam forestilling. Det er da nesten litt vemodig å tenke på feiringen av dagen i ”de harde 30-åra”.

  Les mer

  1. mai

  Gerhardsen taler på trappen til Venskaben, trolig 1971 eller 1972

 • 17. mai

  Med 50.000 innbyggere er rammen for en samlet feiring av nasjonaldagen i Asker for lengst sprengt. Feiringen foregår i dag som kjent rundt om på de forskjellige skoler etter turen rundt Skaugum.

  Les mer

  17. mai
  1. mai toget mot Asker kirke (krysset Kirkeveien/Askerveien), ca. 1930
 • Alfheim

  Før jernbanesporet ble lagt i tunnel ut fra Asker stasjon, gikk det bru over jernbanen fra Asker sentrum. Først en trebru som senere ble skiftet ut med mer solid materiale. Hanevolds forretningsgård lå på sørsiden av brua, derav navnet. Hanevoldgården ble revet i 1979.

  Les mer

  Alfheim

  Alfheim, 1965

 • Asker - fattigmanns Geilo

  Påsken er tiden for den store utfarten. I dagens Norge står valget hvert år mellom egen hytte (villa) på fjellet eller ved sjøen. Eventuelt høyfjellshotell eller sydentur til Kanariøyene. Hva skal man velge? Det er ikke så lett.

  Les mer

  Asker - fattigmanns Geilo

  Hest og slede med byfolk. Heggedal, 1955

 • Asker apotek

  I årene før første verdenskrig ble det fra legehold tatt opp spørsmål om opprettelse av et apotek i Asker. På den tiden var det allerede apotek i nabokommunene Bærum og Lier, og en mente at Asker ikke burde være dårligere stillet.

  Les mer

  Asker apotek

  Stasjonen med Asker apotek i bakgrunnen, ca. 1915

 • Asker hotell

  Asker Hotel ble bygget i 1918/19 av fru Magda Flatby. I tillegg til vanlig hotelldrift med overnatting og servering hadde hun også faste pensjonærer.

  Les mer

  Asker hotell

  Asker hotel, ca. 1920

 • Asker kommunale bad

  En gammel og velkjent bygning i Asker sentrum er i disse dager blitt revet, nemlig Asker Sparebanks sidebygning på nordsiden.

  Les mer

  Asker kommunale bad

  Tidligere Asker kommunale bad rives, 2002. Foto: Jon Stenseng

 • Asker meieri

  I 1889 bygget kjøpmann Wilhelm Hanevold en kombinert forretnings- og bolig-eiendom med kolonialbutikk og meieriutsalg. Dette ble det første meieri i Asker sentrum.

  Les mer

  Asker meieri

  Asker meieri til høyre i bildet, ca. 1890

 • Asker sparebanks historie

  Fra Hans Chr. Mamens jubileumsskrift til bankens 100-års jubileum i 1959 fremgår det i korte trekk at banken ble stiftet i 1859 av herrene Chr. W. Næss, Maritn V. Berge, Erik J. Blakstad, Bernt T. Holtsmark og Knud T. Asker.

  Les mer

  Asker sparebanks historie

  Asker sparebanks nybygg, 1934

 • Asker stasjon I

  Stasjonsområdet i Asker sentrum har vært sterkt fokusert i den senere tid, ikke minst p.g.a. ombyggingen av stasjonsbygningen med sine brooverganger til de forskjellige plattformer. Den gamle trafostasjonen på sydsiden har også vært fremme i lyset etter at kulturetaten i kommunen har kastet sitt lys på denne bygningen.

  Les mer

  Asker stasjon I

  Asker stasjon, ca. 1910

 • Asker stasjon II

  Det startet opp med utvidelse av banen fra smalsporet til bredsporet skinnegang og dette arbeidet var ferdig fram til Asker den 5. desember 1918.

  Les mer

  Asker stasjon II

  Asker stasjon. Narvesens første kiosk midt i bildet, drosjene har inntatt stasjonsområdet… og t.o.m en buss, 1933

 • Bakerløkka

  Da dette området av Asker sentrum igjen er kommet frem i lyset, kan det være av interesse å se litt tilbake i tid for å få historien på plass. Hele stasjonsområdet samt bank- og meieriområdene i Asker sentrum har sitt utspring fra Fusdal gård.

  Les mer

  Bakerløkka

  Asker sentrum. 1955

 • Berggården og Asker tesalong

  Den opprinnelige bebyggelsen var en vanlig villaeiendom med tilstøtende stor frukthage, bygget av overkonduktør Bye i 1905. Stedet ble kjøpt av Sigurd Berg i 1929 og bygget om til en kombinert bolig- og forretningseiendom. Berg oppførte også en bensinstasjon på stedet.

  Les mer

  Berggården og Asker tesalong

  Tesalongen rives, 1983

 • Borgen

  Fra jord- og skogbruksområde med noen få mennesker til Askers største tettsted med ca. 6000 innbyggere. Navnet Borgen er de lærde noe usikre på da det ikke er funnet noen rester av en bygdeborg fra eldre tider.

  Les mer

  Borgen

  Vardeborg, ca. 1913

 • Drammensveien

  Veianlegg har gjennom alle tider vært en viktig faktor i samfunnsutviklingen, så også for Askerbygda med sin beliggenhet mellom byene Oslo og Drammen. Frem mot århundreskiftet 1800/1900 var det ført frem en mer tidsmessig vei fra Oslo til Asker kirke.

  Les mer

  Drammensveien

  Asker sentrum avbildet omkring 1910. Venskaben og Hasselbakken synes i bakgrunnen.

 • Drengsrud gård

  Da gården nå forsvinner som jord- og skogbrukseiendom, kan det kanskje være av interesse å få med seg stedets historie de siste to hundre år. Eiendommen var fra 1300-tallet et kirkegods som lå under Høvedøen kloster i likhet med andre gårder i Asker på den tiden, bl.a. Askergårdene.

  Les mer

  Drengsrud gård

  Julebesøk på Drengsrud gård, ca. 1905

 • Elvelygården

  Da Aksel og Lina Eriksen like etter århundreskiftet kjøpte tomt i Asker sentrum av Hans J. Fusdahl, fulgte det også med i handelen en tomt på vestsiden av Askerelva. Tomten grenset inn til Hagaløkka gård, der trygdekassegården nå ligger, og ble betegnet med navnet ”Ekely”.

  Les mer

  Elvelygården

  E 18 midt på bildet. Drammensveien i forgrunnen. Vi ser Elvelygården, Trygdekassen og Lenken til venstre for Drammensveien.

 • Eriksengården

  Gården, slik den fremstår på bildet, ble bygget omkring 1910 av Aksel og Lina Eriksen. Tomten kjøpte de noen år tidligere av Hans J. Fusdal for 6000 kroner. Handelen inkluderte tomten som i dag er bebygget med Elvelygården på vestsiden av Askerelva.

  Les mer

  Eriksengården

  Midt i bildet ser vi Rypes egen bilholdeplass med plakaten “BILSKYDS”.

 • Finalelaget 1951

  Den 21. oktober er det 50 år siden Asker herrer spilte sin første og eneste cupfinale på Ullevål stadion. Det å komme til en cupfinale er noe ekstra for så vel spillere, som for trenere og ledere.

  Les mer

  Finalelaget 1951

  Åpning av Asker stadion, trener Kristian Henriksen i midten, 1. juli 1950

 • Fusdahlgården

  Ved stasjonsområdet fikk Asker sin første sentrumsgård, bygget i 1928/29 av Jørgen og Eugenie Fusdahl. Gården som fortsatt står der uforandret, ruvet godt opp i det gamle sentrum med sin størrelse i tre etasjer.

  Les mer

  Fusdahlgården

  Fusdahlgården, 1937

 • Jernbanen

  Hele sentrum ved Asker stasjon er utgått fra Fusdahl gård. Gården ligger ved Bleikerveien, rett over innkjøringen til Asker videregående skole.

  Les mer

  Jernbanen

  Asker stasjon ca. 1875

 • Kjøpmenn

  Går en tilbake til 1930-tallet, var det 40 kolonialforretninger fordelt over hele Asker kommune. De fleste av disse forretninger er i dag borte. Når så folketallet lå på omkring 10.000 mennesker, er det lett å tenke seg at det ikke var så mange av disse som lå i supermarkedklassen.

  Les mer

  Kjøpmenn

  Personalet i Hanevolds forretning, ca. 1925

 • Langgården

  Kjøpmann Albert Hovde var en meget forutseende herre som skjønte at Askerbygda sto foran en stor utvikling. Han bygget eiendommen Langgård i 1925, en kombinert forretnings- og boligeiendom som ennå er intakt og ligger i Knud Askers vei 5.

  Les mer

  Langgården

  Langgården, 1937

 • Langs Askerelva

  Atthaldsdammen er navnet på demningen der Askerelva renner ut fra Semsvannet. Navnet Atthald kommer trolig av at vannet holdes igjen her. Dette er elvas første regulering på vei ned mot Bondivannet.

  Les mer

  Langs Askerelva

  Saga på Sem. Vi ser høvelbygningen (“Høvelen”)

 • Revy og teater

  Aldri var vel kulturvirksomheten i bygda vært større enn i disse årene. Det var den viktigste inntektskilde for flere idrettslag og ble ofte drevet i regi av disse. Sceneforholdene var nok ikke av de beste, men med stor dugnadsinnsats og fantasi ble det gjennom årene mange flotte oppsetninger.

  Les mer

  Revy og teater

  Røde kors-revyen “Fra det ene til det andre”, 1937

 • Semsveien / Strøket

  Semsveien ut fra Asker sentrum lå uforandret til midten av 50-åra med forretningsgården Varden som enslig svale nærmest Askerelva. Langs denne veien lå det tre villaeiendommer på rekke med tilliggende frukthager, bygget i forskjellige stilarter etter årgangen på villaene.

  Les mer

  Semsveien / Strøket

  Baker Martin Hoels villa i Sensveien, ca. 1925

 • Skoleskirenn

  En tilfeldig oppholdsdag i høst ruslet jeg en tur borte i Solvangskogen. I den tette krattskogen støter jeg på de gjengrodde Solvangbakkene, og tankene går uvilkårlig tilbake til de årlige skoleskirennene. Gjennom årene bygdas vinterlige 17. mai, med hopp, slalåm og langrenn for alle skolene i Asker.

  Les mer

  Skoleskirenn

  Skirenn i Fjelkenbakken, ca. 1900

 • Tveiter gård

  Askerhistoriker Karl Nilsen betegner gården som bygdens Soria Moria, med sin flotte beliggenhet opp for Semsvannet. Navnet betegner ”en gresslette foran skogen” og eiendommens historie går langt tilbake i tid.

  Les mer

  Tveiter gård

  Tveiter gård, ca. 1980

 • Varden - Sigernesgården

  Eiendommen Varden ble bygget i 1937 av familien Servan som en kombinert forretningsgård og forsamlingslokale. Gårdens første etasje ble innredet for forretninger, mens annen etasje ble innredet med en forsamlingssal beregnet på møtevirksomhet innenfor religiøse interesser.

  Les mer

  Varden - Sigernesgården

  Kafé Varden, ca. 1940

 • Venskaben

  Venskabens snart 100-årig historie er så omfattende at det sikkert kunne dekke en hel bok. Når en ser denne flotte bygningen er det nesten utrolig at det var en kvinneforening som står bak det hele.

  Les mer

  Venskaben

  Venskaben, 1946

 • Vestheim

  Da jernbanen kom i 1872, skjedde en forflytning av senteret i bygda fra Askergårdene og ned til områdene rundt Asker stasjon. De første kombinerte forretnings- og boligeiendom ”Vestheim” må ha blitt bygget like etter at jernbanen kom, idet vi finner den første kjøpmann der allerede i 1876.

  Les mer

  Vestheim

  Vestheim til høyre, 1952

Film

Biblioteket har en samling filmer som handler om Asker. Her finner du en samling av digitaliserte filmer som kan spilles av direkte.

Les mer

Bilder

Bibliotekets bildesamling inneholder ca. 7000 bilder fra Asker. 3600 bilder er digitalisert og søkbare i basen. Du kan se bildene fra den lokale fotokonkurransen ved å søke på “Asker anno 2016”.

Les mer

Lyd

Biblioteket har en samling med historiske intervjuer av folk som har bodd og vokst opp i Asker. Lydopptakene blir lagt ut på denne siden. Du finner også lenker til steder som har samlet digitale lydopptak.

Les mer

Program

25 feb

Fastelavns-pynting

Lørdag 25. februar kl. 12.00

Fastelavns-pynting

Pynting av fastelavnsris i biblioteket

27 feb

Babysang

Mandag 27. februar kl. 12.00

Babysang

Syng med de minste barna

27 feb

Datahjelpen

Mandag 27. februar kl. 12.00

Datahjelpen

Er du usikker på hvordan man sender e-post med vedlegg eller hvordan man bruker nettbrett eller smarttelefon?

28 feb

Strikk og lytt

Tirsdag 28. februar kl. 17.00

Strikk og lytt

Velkommen til en rolig og avslappende ettermiddag på Innbyggertorget.